Skolos raštelių surašymas, skolos išieškojimas pagal skolos raštelį

    

     Pagal LR CK 6.871 str. fizinių asmenų paskolos sutartis turi būti rašytinė, jeigu paskolos suma viršija 2000,00 Lt. (du tūkstančius litų). Rašytinės formos reikalavimus atitinka paskolos gavėjo pasirašytas paskolos raštelis arba kitoks skolos dokumentas, patvirtinantis paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui.


      Skolos raštelis tarp šalių gali būti pasirašytas ir mažesnei sumai.


    Skolos raštelyje turėtų būti nurodyta sutarties sudarymo data, asmuo, kuris skolina pinigų sumą (kreditorius), asmuo, kuriam skolina pinigus (skolininkas), tiksli paskolos suma (valiuta), patvirtinimas, kad skolininkas pinigus gavo, paskolos grąžinimo terminas, šalių parašai.


     Jei skolininkas negrąžino skolos raštelyje nurodytos sumos nustatytu terminu, kreditorius, informavęs skolininką, turi teisę kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo dokumentinio proceso tvarka pateikiant teismui pareiškimą arba ieškinį.


    Pažymėtina, kad skolos raštelyje nustatyti terminai neatima galimybės skolininkui grąžinti pasiskolintą pinigų sumą prieš terminą.