Skolos išieškojimas bei procesinių dokumentų parengimas teismui dėl skolos priteisimo supaprastinto proceso tvarka

 

    Verslo sėkmė visų pirma tiesiogiai priklauso nuo skolininkų prievolės laiku atsiskaityti už suteiktas paslaugas ar prekes.  Neretai pasitaiko, kad skolų susidarymo nepavyksta išvengti. Žinant, kokie teisiniai veiksmai ir priemonės reikalingos skolai atgauti, galima efektyviai kontroliuoti pradelstus įsiskolinimus, paspartinti sąskaitų apmokėjimą, atgauti skolas ikiteismine tvarka, bei užkirsti kelią beviltiškam skolų susidarymui. O jei vis tik nepavyksta kreditoriui ir skolininkui pasiekti taikaus abipusio susitarimo, kreditorius yra priverstas kreiptis į teismines institucijas. Remiantis teismų praktika, dažniausiai tokios bylos yra vedamos rašytinio proceso tvarka, tai yra į teismo posėdžius advokatai ar jų padėjėjai nėra kviečiami. Teisininkas, žinantis, kaip mažiausiomis sąnaudomis teismine tvarka išieškoti susidariusias skolas, gali būti priimtiniausias variantas ieškant išeities iš susidariusios situacijos. 


Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo
     Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo – tai vienas pigiausių ir greičiausių būdų skolai iš nemokaus kliento atgauti. Teismui teikiamas pareiškimas, kuriame išdėstoma, kokiais argumentais (įrodymais) remiantis prašoma priteisti skolą, t.y. abiejų šalių pasirašyta sutartis, priminimai dėl skolos neapmokėjimo, skolų ataskaita, neapmokėtos sąskaitos ir t.t. Pažymėtina, kad prie pareiškimo jokie įrodymai nėra pridedami. Teikiant teismui pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo būtina sąlyga – skolininko gyvenamoji vieta ir darbo vieta turi būti žinomos.
     Teisme pareiškimo priėmimo klausimas išsprendžiamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo padavimo teismui dienos.
       Žyminis mokestis  – ketvirtadalis sumos, mokėtinos už ieškinį.

Ieškinys dėl skolos priteisimo
      Ieškinys dėl skolos priteisimo gali būti nagrinėjamas ir dokumentinio proceso tvarka. Tokiu atveju reikalavimas turi būti pagrįstas rašytiniais įrodymais, t.y. abiejų šalių pasirašytos sutartys, priminimai apie skolos neapmokėjimą, neapmokėtos sąskaitos, skolų suderinimo aktai tarp šalių ir t.t. Visi šie dokumentai pridedami prie ieškinio. Ieškinyje turi būti išdėstyti argumentai, kuriais remiantis prašoma priteisti neapmokėta suma. Šiuo atveju ginčas nagrinėjamas remiantis dokumentais, rašytinio proceso būdu, o šalys nėra kviečiamos į žodinį teismo posėdį. Ieškovui pageidaujant, teismas gali priimti sprendimą už akių.
    Surašytas ieškinys kartu su surinktais įrodymais ir žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančiu dokumentu siunčiamas teismui. Ieškinys teikiamas tam teismui, kurio veiklos teritorijoje gyvena ar yra skolininkas. Išsprendęs ieškinio priėmimo klausimą ir nustatęs, jog pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti, teismas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo ieškinio priėmimo dienos priima preliminarų sprendimą. Priimtą preliminarų sprendimą teismas taip pat išsiunčia skolininkui ir paragina jį ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos pareikšti motyvuotus prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo. Jeigu skolininkas per nurodytą terminą prieštaravimų nepateikia, tuomet preliminarus teismo sprendimas įsiteisėja ir jį galima pradėti vykdyti, t. y. gauti vykdomąjį raštą ir išieškoti skolą per antstolį.