Dokumentų parengimas teismui dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

   Skyrybos – skausmingas gyvenimo etapas. Skyrybų atveju dažniausiai viršų paima principai, o ne sveikas protas. Sutuoktiniai patiria emocinius išgyvenimus, pyktį, samdomi brangūs advokatai, patiriamos didelės išlaidos. Tačiau galų gale rezultatas būna vienas – sutuoktiniai išsiskiria.

   Jei vis dėlto nugali sveikas protas ir nusprendžiama išsiskirti taikiu, abipusiu susitarimu, greitai ir mažiausiomis sąnaudomis paruošime procesinius dokumentus teismui, nereikės dalyvauti teismo posėdžiuose, patirti didelių išlaidų advokatams, kurių paslaugos tikrai nėra pigios.

 

   Pats paprasčiausias, greičiausias ir nebrangiausias santuokos nutraukimo būdas - kai santuoka nutraukiama bendru sutuoktinių sutikimu. Šis būdas taikomas, kai abu sutuoktiniai sutinka nutraukti santuoką ir tarp jų nėra jokių ginčų dėl turto padalijimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, jų išlaikymo ir pan.

   Norint nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, turi būti visos sąlygos, išvardintos LR CK 3.51 str. 1 d.:

1) nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai;

2) abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (turto padalijimo, vaikų išlaikymo ir pan.);

3) abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs.

 

   Kartu su pareiškimu teismui dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu, jums reikės pateikti:

1. Sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

2. Santuokos liudijimo originalą ir kopiją.

3. Abiejų sutuoktinių asmens tapatybę liudijančius dokumentus (kopijas).

4. Įrodymus apie sutuoktinių turtą, t.y. pažymos iš VĮ Registrų centro, VĮ Regitra.

5. Jei yra nepilnamečių vaikų - gimimo liudijimų kopijas.

6. Jei yra kreditorių - duomenys apie tai, kad kreditoriai yra informuoti apie ketinimą nutraukti santuoką, bei kredito sutarties kopija.

 

   Prašymai dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu teisme turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo prašymo priėmimo dienos.

 

   Kreipiantis į teismą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, žyminio mokesčio mokėti nereikia.