Prašymo dėl santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu paruošimas

   

   Lietuvos įstatymai numato, kad tam tikrais atvejais supaprastinta tvarka santuoka gali būti nutraukiama ir vieno  sutuoktinio prašymu.

      Santuoką nutraukti vieno iš sutuoktinio prašymu galima tik tuo atveju, jei yra bent viena iš sąlygų, nustatytu LR CK 3.55 str.1 d.:

1) sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienerius metus;

2) vienas sutuoktinis pripažintas teismo sprendimu neveiksniu po santuokos sudarymo;

3) vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas nežinia kur esančiu;

4) vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį nusikaltimą.

      Teismas, nutraukdamas santuoką, turi išspręsti sutuoktinių nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos ir jų išlaikymo, taip pat vieno iš sutuoktinio išlaikymo bei jų bendro turto padalijimo klausimus, išskyrus atvejus, kai turtas padalytas bendru sutuoktinių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka.

      Prašymai dėl santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu turi būti išnagrinėjami ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo jų priėmimo dienos.

      Kreipiantis į teismą dėl santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu, žyminio mokesčio mokėti nereikia.